190995350

Điều kiện
Bang hội
Lì Xì
Bang Hội
Lì Xì
Thế Giới
Bang hội có
tham gia Vòng Bảng
- Không có
Bang hội chiếm Thôn
tại Vòng Bảng
- -
Bang hội chiếm Thành
tại Vòng Bảng
- -
Bang hội tham gia
Vòng Chung Kết
- -
Điều kiện
Bang hội
Lì Xì
Bang Hội
Lì Xì
Thế Giới
Bang hội có
tham gia Vòng Bảng
- Không có
Bang hội chiếm Thôn
tại Vòng Bảng
- -
Bang hội chiếm Thành
tại Vòng Bảng
- -
Bang hội tham gia
Vòng Chung Kết
- -
Lì xì cho tất cả máy chủ
-

Tất cả phần thưởng Lì Xì sẽ trao sau khi giải đấu kết thúc