TUYỆT HỌC

Nguồn gốc đại môn phái Võ Đang

Giới thiệu

Ngũ hành: Thổ

Thiên hạ rộng lớn, chắc hẳn quý nhân sĩ đã từng nghe câu: "Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang". Điều này cho thấy vị thế của Võ Đang phái trong giang hồ.

Võ Đang Phái được nhân thế gọi là Nội Gia Chi Tông do Trương Tam Phong chân nhân sáng lập và phát triển, trong giang hồ luôn giữ một vị thế vững chắc.

vodang

Lịch sử hình thành

Trương Tam Phong thời niên thiếu vốn tinh thông tuyệt kỹ Thiếu Lâm Ngũ Quyền Thập Bát Thức dung hòa cùng Thập Đoạn Miên Trường Tuyền, biến thuật công kích chiến đấu thành thuật phòng vệ khống chế địch đồng thời khai sáng ra phái Võ Đang còn gọi là Nội Gia. Trương Tam Phong sáng lập nên Võ Đang đã được hậu thế ca tụng, vang danh thiên cổ, được giang hồ tôn vinh là kỳ nhân ngàn thế, xưng hiệu Nhất Đại Tông Sư Võ Lâm.

Nội Gia Quyền được chia thành Thái Cực, Bát Quái, Hình Ý và Thái Thành, lấy Thái Cực Môn làm nền tảng chính. Võ công Võ Đang có giới Ngũ Bất Truyền gồm Nhu Cốt Chất Thúy, Tâm Hiểm, Hảo Đấu, Cuồng Tửu, Khinh Lộ không được truyền tụng.

vodang

Đệ tử Võ Đang đa số là nam giới, lấy hiệp nghĩa lập thân, đồng môn là bằng, đồng chí là hữu, lấy nghĩa hợp nhất, lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương, lấy ngắn thắng dài, lấy chậm thắng nhanh, lấy ý vận khí, lấy khí vận thân, sau đó xuất chiêu chế nhân, tuyệt không tấn công chủ động, tâm phải bình tĩnh không được xao nhãng, tâm phạm tức vong.

Võ Đang từ khi sáng lập đều chuyên tâm học võ, không màng thế tục nhưng khi kẻ thù uy hiếp giang sơn khiến bá tính sinh linh tử biệt thì đệ tử Võ Đang quyết không làm ngơ, xuất thế hành đạo, thống nhất sơn hà.