TUYỆT HỌC

Khám phá chiêu thức hệ Võ Đang Chưởng Pháp

Võ Đang Chưởng Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Thiên Địa Vô Cực, Xuất Ứ Bất Nhiễm, Bác Cấp Nhi Phục, Tạo Hóa Thái Thanh.

Chiêu Thức

  • Thiên Địa Vô Cực: Khí công mạnh nhất Võ Đang, gây sát thương và có tỷ lệ gây choáng cho địch trong phạm vi.

kynangmonphai_vodang

  • Xuất Ứ Bất Nhiễm: Tuyệt học Võ Đang, xóa trạng thái xấu của tất cả đồng đội xung quanh và tăng kháng hiệu quả xấu.

kynangmonphai_vodang

  • Bác Cấp Nhi Phục: Công pháp vô thượng của Võ Đang, gây sát thương cho tất cả địch trong phạm vi và có tỷ lệ gây choáng.

kynangmonphai_vodang

  • Tạo Hóa Thái Thanh: Gây 3 lần sát thương cho địch trong phạm vi.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Thê Vân Tung: Khinh công Võ Đang, tăng sức phòng ngự Võ Đang.

kynangmonphai_vodang

  • Thái Cực Thần Công: Tâm pháp cao nhất Võ Đang, tăng sức chiến đấu toàn diện.

kynangmonphai_vodang

  • Thất Tinh Trận: Trận pháp Võ Đang, tăng tốc độ hồi nội lực của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Tọa Vọng Vô Ngã: Tâm pháp độc môn của Võ Đang, dùng nội lực ngăn sát thương, đồng thời tăng nội lực.

kynangmonphai_vodang