TUYỆT HỌC

Tìm hiểu võ công hệ phái Thúy Yên Đơn Đao

Thúy Yên Đơn Đao bao gồm các chiêu thức nổi bật: Băng Tung Vô Ảnh, Băng Tâm Trái Ảnh, Ngự Tuyết Ẩn, Băng Tước Việt Chi.

Chiêu Thức

  • Băng Tung Vô Ảnh: Đao pháp mạnh nhất Thúy Yên, ngưng tụ nội lực thành 3 hàn băng, tấn công kẻ địch phía trước và kèm tỷ lệ làm Chậm.

kynangmonphai_vodang

  • Băng Tâm Trái Ảnh: Tâm pháp nội công trị liệu Thúy Yên, khi tính mạng nguy kịch sẽ lập tức hồi lượng lớn sinh lực cho bản thân (liên quan tấn công), và tăng né tránh cực lớn, duy trì một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • Ngự Tuyết Ẩn: Kỳ thư Thúy Yên, tàng hình, thi triển võ công sẽ gây gián đoạn hiệu quả Ngự Tuyết Ẩn.

kynangmonphai_vodang

  • Băng Tước Việt Chi: Băng ngưng nguyệt hạ, tấn công bằng Băng Tinh lên mục tiêu phạm vi hình quạt phía trước, lần đầu 5 viên, lần hai 3 viên.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Hộ Thể Hàn Băng: Tâm pháp trung cấp Thúy Yên, tăng năng lực bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Băng Cốt Tuyết Tâm: Nội công chí cao Thúy Yên, tăng năng lực bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Tuyết Ánh Hồng Trần: Thúy Yên trận pháp, tăng chiến đấu của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Tuyết Nguyệt: Thúy Yên độc môn dị thuật, giúp đệ tử Thúy Yên khi tấn công chính xác có tỉ lệ rất lớn tăng sát thương chí mạng duy trì trong thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Huyền Băng Vô Tức: Tuyệt kỹ Thúy Yên, ẩn mình trong tuyết, khiến đệ tử Thúy Yên khi bị tấn công có tỷ lệ ẩn mình, duy trì thời gian ngắn, dùng võ công sẽ kết thúc hiệu quả ẩn thân. Hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang