TUYỆT HỌC

Hệ thống chiêu thức Thúy Yên Song Đao

Thúy Yên Song Đao bao gồm các chiêu thức nổi bật Băng Tâm Tiên Tử, Băng Tâm Trái Ảnh, Ngự Tuyết Ẩn, Thủy Ánh Mạn Tú.

Chiêu Thức

  • Băng Tâm Tiên Tử: Song đao mạnh nhất Thúy Yên, đao phong hóa thành tiên tử tấn công kẻ địch trên đường thẳng và có tỷ lệ làm Chậm, đồng thời để lại tiên nữ vung hoa gây sát thương cho địch.

kynangmonphai_vodang

  • Băng Tâm Trái Ảnh: Tâm pháp nội công trị liệu Thúy Yên, khi tính mạng nguy kịch sẽ lập tức hồi lượng lớn sinh lực cho bản thân (liên quan tấn công), và tăng né tránh cực lớn, duy trì một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • Ngự Tuyết Ẩn: Kỳ thư Thúy Yên, tàng hình, thi triển võ công sẽ gây gián đoạn hiệu quả Ngự Tuyết Ẩn.

kynangmonphai_vodang

  • Thủy Ánh Mạn Tú: Triệu hồi tiên nữ băng tuyết tấn công tất cả địch theo đường thẳng, tàn ảnh sẽ gây sát thương cho địch.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Hộ Thể Hàn Băng: Tâm pháp trung cấp Thúy Yên, tăng năng lực bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Băng Cốt Tuyết Tâm: Nội công chí cao Thúy Yên, tăng năng lực bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Tuyết Ánh Hồng Trần: Thúy Yên trận pháp, tăng chiến đấu của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Tuyết Nguyệt: Thúy Yên độc môn dị thuật, giúp đệ tử Thúy Yên khi tấn công chính xác có tỉ lệ rất lớn tăng sát thương chí mạng duy trì trong thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Huyền Băng Vô Tức: Tuyệt kỹ Thúy Yên, ẩn mình trong tuyết, khiến đệ tử Thúy Yên khi bị tấn công có tỷ lệ ẩn mình, duy trì thời gian ngắn, dùng võ công sẽ kết thúc hiệu quả ẩn thân. Hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang