TUYỆT HỌC

Khám phá chiêu thức Thiếu Lâm Chưởng Pháp

Thiếu Lâm Chưởng Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Đạt Ma Độ Giang, Kim Cang Chưởng, Sư Tử Hống, Bất Động Minh Vương.

Chiêu Thức

  • Đạt Ma Độ Giang: Chưởng pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm, thi triển hai lần Chưởng Phong, gây lượng lớn sát thương cho địch, kèm theo tỷ lệ thọ thương và làm chậm.

kynangmonphai_vodang

  • Kim Cang Chưởng: Thi triển hai lần Chưởng Phong, gây lượng lớn sát thương cho địch khi đụng trúng.

kynangmonphai_vodang

  • Sư Tử Hống: Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ địch hôn mê trong thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Bất Động Minh Vương: Sau khi thi triển sẽ biến lớn, trong thời gian ngắn tăng mạnh thuộc tính.

kynangmonphai_vodang

 

Tâm Pháp

  • Dịch Cân Kinh: Tâm Pháp trung cấp Thiếu Lâm, tăng sức chiến đấu của bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Như Lai Thiên Diệp: Tâm Pháp cao cấp của Thiếu Lâm, tăng kháng cho bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • La Hán Trận: Trận pháp Thiếu Lâm, tăng sức mạnh chiến đấu của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Đại Thừa Như Lai Chú: Tuyệt học Thiếu Lâm, khiến đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công sẽ tự động triển khai Sư Tử Hống, hiệu quả này chỉ kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • La Hán Kim Thân: Kỹ năngThiếu Lâm, giúp đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt Minh Kính Võ Đài, trong thời gian ngắn phản đòn cận chiến và tầm xa tăng mạnh, trong một khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang