TUYỆT HỌC

Sức mạnh võ công Thiên Vương Chùy Pháp

Thiên Vương Chùy Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật: Truy Phong Quyết, Tung Hoành Bát Hoang, Đoạn Hồn Thích, Kim Chung Tráo.

Chiêu Thức

  • Truy Phong Quyết: Chùy Pháp Mạnh nhất của Thiên Vương, thi triển 3 khí kình sát thương địch trong phạm vi hình quạt, đồng thời kèm theo tỷ lệ thọ thương.

kynangmonphai_vodang

  • Tung Hoành Bát Hoang: Thiên Vương Đại Thừa Chùy Pháp, phóng ra 5 luồng đạo khí về phạm vi hình quạt phía trước gây sát thương cho kẻ địch và luồng khí có hiệu quả xuyên thấu.

kynangmonphai_vodang

  • Đoạt Hồn Thích: Võ Công trung cấp Thiên Vương, xung phong gây sát thương cho địch và có tỷ lệ khiến địch hôn mê, tối đa nạp năng lượng hai lần liên tục.

kynangmonphai_vodang

  • Kim Chung Tráo: Tâm Pháp Thiên Vương, tăng phòng ngự Thiên Vương trong thời gian ngắn, giảm sát thương cuối phải chịu.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Thiên Vương chiến Yến: Tâm Pháp cao cấp Thiên Vương, tăng kháng của bản thân vĩnh viễn.

kynangmonphai_vodang

  • Tĩnh Tâm Quyết: Tâm Pháp tăng bậc Thiên Vương, tăng thuộc tính tấn công của bản thân vĩnh viễn.

kynangmonphai_vodang

  • Hóa Kình Quyết: Trận pháp hỗ trợ Thiên Vương, tăng giới hạn sinh lực của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Đảo Hư Thiên: Tuyệt học Thiên Vương, tăng phòng ngự Thiên Vương xinh viễn.

kynangmonphai_vodang

  • Chinh Chiến Bát Phương: Kỹ năng Thiên Vương, khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt Du Long Chân Khí, giúp bản thân trong thời gian ngắn miễn dịch trạng thái xấu. Trong thời gian nhất định tối đa kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang