TUYỆT HỌC

Hiệu quả chiêu thức võ học Thiên Vương Thương Pháp

Thiên Vương Thương Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật: Truy Tinh Trục Nguyệt, Bá Vương Trạm Kim, Đoạn Hồn Thích, Kim Chung Tráo.

Truy Tinh Trục Nguyệt

Thương Pháp Mạnh nhất của Thiên Vương, tấn công liên tiếp 5 lần lên 1 kẻ địch, kèm theo tỷ lệ thọ thương.

kynangmonphai_vodang

Bá Vương Trạm Kim

Thiên Vương Đại Thừa Thương Pháp, tấn công phạm vi hình quạt phía trước liên tục 18 lần, mỗi lần góc độ ngẫu nhiên.

kynangmonphai_vodang

Đoạt Hồn Thích

Võ Công trung cấp Thiên Vương, xung phong gây sát thương cho địch và có tỷ lệ khiến địch hôn mê, tối đa nạp năng lượng hai lần liên tục.

kynangmonphai_vodang

Kim Chung Tráo

Tâm Pháp Thiên Vương, tăng phòng ngự Thiên Vương trong thời gian ngắn, giảm sát thương cuối phải chịu.

kynangmonphai_vodang