TUYỆT HỌC

Tìm hiểu thông tin về môn phái Thiên Nhẫn

Giới thiệu

Ngũ hành: Hỏa

Nằm ở Trung Đô, lấy khu vực sơn cốc Vụ Linh Sơn làm đại bản doanh, Thiên Nhẫn thuộc tà phái, được Kim quốc bảo trợ nhằm mục đích đối phó với võ lâm Trung Nguyên.

Võ công Thiên Ma Giải Thể của Thiên Nhẫn chuyên dạy cách dụng lửa cũng là một kỳ thuật mà tương truyền là võ công của Tà giáo nơi Tây Vực.

thiennhan

Lịch sử hình thành

Thời Nam Tống, quân Kim nam hạ tiến hành xâm lược và bị nghĩa sĩ Đại Tống chống trả quyết liệt, nước Kim tổn thất nghiêm trọng. Tính mạng Hoàn Nhan Hồng Liệt lâm nguy, bèn ra lệnh âm thầm xây dựng giáo phái tại Vụ Linh Sơn huấn luyện vô số giáo chúng nhằm tăng cường binh lực cho nước Kim.

Thiên Nhẫn giáo với mục đích làm bá chủ võ lâm Trung nguyên,đã huấn luyện rất nhiều gián điệp, thâm nhập vào Trung Nguyên, vừa thăm dò các tin tức, vừa tìm cách ly gián quần hùng trong võ lâm. Bang này chiêu mộ tất cả các cao thủ không phân biệt Tống, Kim hay những phản đồ của chánh giáo.

thiennhan

Trong giáo phái xây dựng thành tả hữu hộ pháp, tam đường chủ Phong - Hỏa - Lôi và Tứ đàn chủ Nhật - Nguyệt - Tinh - Thần lần lượt cai quản ngũ kỳ trận địa Hồng - Hắc - Lam - Hoàng - Bạch.