TUYỆT HỌC

Hệ thống chiêu thức hệ phái Thiên Nhẫn Đao Pháp

Thiên Nhẫn Đao Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật gồm Thiên Ngoại Lưu Tinh, Ma Âm Phệ Phách, Thôi Sơn Điền Hải, Nghiệp Hỏa Phàn Thành.

Chiêu Thức

  • Thiên Ngoại Lưu Tinh: Đao pháp mạnh nhất Thiên Nhẫn, tấn công 2 lần địch trong phạm vi, gây sát thương và có tỷ lệ kích hoạt đòn chí mạng (mất ngay 25% sinh lực hiện tại) đồng thời có tỷ lệ gây thiêu đốt.

kynangmonphai_vodang

  • Ma Âm Phệ Phách: Tuyệt học Thiên Nhẫn, có tỷ lệ khiến tối đa 6 địch xung quanh hoảng loạn.

kynangmonphai_vodang

  • Thôi Sơn Điền Hải: Lợi dụng hỏa dược địa lôi để thiêu đốt kẻ địch.

kynangmonphai_vodang

  • Nghiệp Hỏa Phàn Thành: Dung nham gây 3 lần sát thương cho địch trong phạm vi.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Phi Hồng Vô Tích: Công pháp cao cấp Thiên Nhẫn, tăng khả năng sinh tồn.

kynangmonphai_vodang

  • Thiên Ma Giải Thể: Công pháp cao cấp Thiên Nhẫn, tăng sức chiến đấu.

kynangmonphai_vodang

  • Ảo Ảnh Phi Hồ: Trận pháp Thiên Nhẫn, tăng thuộc tính của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Lệ Hồn Đoạt Phách: Đao pháp Thiên Nhẫn bí truyền, quấy nhiễu tâm trí kẻ địch, giúp đệ tử Thiên Nhẫn khi tấn công chính xác mục tiêu có tỷ lệ thiêu đốt kẻ địch, duy trì trong thời gian ngắn, hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • Hỏa Phần Thiên: Kỹ năng Thiên Nhẫn giúp đệ tử Thiên Nhẫn khi bị đánh trúng có tỷ lệ tự động thi triển Ma Âm Phệ Hồn (8 cấp), hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang