TUYỆT HỌC

Chiêu thức võ học của hệ phái Thiên Nhẫn Thương Pháp

Thiên Nhẫn Thương Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật gồm Vân Long Kích, Ma Âm Phệ Phách, Nhiếp Hồn Loạn Tâm, Giang Hải Nộ Lan.

Chiêu Thức

  • Vân Long Kích: Thương pháp mạnh nhất Thiên Nhẫn, tấn công kẻ địch phía trước và hút sinh lực địch.

kynangmonphai_vodang

  • Ma Âm Phệ Phách: Tuyệt học Thiên Nhẫn, có tỷ lệ khiến tối đa 6 địch xung quanh hoảng loạn.

kynangmonphai_vodang

  • Nhiếp Hồn Loạn Tâm: Tâm pháp chiến đấu Thiên Nhẫn, làm suy yếu kẻ địch, giảm lượng lớn kháng của địch xung quanh trong thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Giang Hải Nộ Lan: Liên tục tấn công kẻ địch trên đường thẳng phía trước, mỗi lần tấn công sẽ thi triển 3 Thương Phong, hút sinh lực địch.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Phi Hồng Vô Tích: Công pháp cao cấp Thiên Nhẫn, tăng khả năng sinh tồn.

kynangmonphai_vodang

  • Thiên Ma Giải Thể: Công pháp cao cấp Thiên Nhẫn, tăng sức chiến đấu.

kynangmonphai_vodang

  • Ảo Ảnh Phi Hồ: Trận pháp Thiên Nhẫn, tăng thuộc tính của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Lệ Hồn Đoạt Phách: Đao pháp Thiên Nhẫn bí truyền, quấy nhiễu tâm trí kẻ địch, giúp đệ tử Thiên Nhẫn khi tấn công chính xác mục tiêu có tỷ lệ thiêu đốt kẻ địch, duy trì trong thời gian ngắn, hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • Hỏa Phần Thiên: Kỹ năng Thiên Nhẫn giúp đệ tử Thiên Nhẫn khi bị đánh trúng có tỷ lệ tự động thi triển Ma Âm Phệ Hồn (8 cấp), hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang