TUYỆT HỌC

Ngũ Độc Đao Pháp và hệ thống võ công nổi bật

Ngũ Độc Đao Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Huyền Âm Trảm, Đoạn Cân Hủ Cốt, Bách Độc Xuyên Tâm, U Hồn Phệ Ánh.

Chiêu Thức

  • Huyền Âm Trảm: Đao pháp mạnh nhất Ngũ Độc, thi triển 2 mũi đao gây sát thương cho kẻ địch chạm phải, kèm tỷ lệ Suy Yếu và Thọ Thương, ngoài ra sát thương mũi đao sẽ gây hiệu quả bắn dịch độc, gây sát thương độc cho địch trúng phải.

kynangmonphai_vodang

  • Đoạn Cân Hủ Cốt: Độc dược bí mật Ngũ Độc, giảm Kháng tất cả của địch ở gần điểm mục tiêu, kéo dài thời gian trúng độc, duy trì một khoảng thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Bách Độc Xuyên Tâm: Thi triển 5 Độc Tinh phân tán, tấn công kẻ địch gây sát thương trực tiếp và kèm sát thương độc.

kynangmonphai_vodang

  • U Hồn Phệ Ảnh: Ám đao phệ hồn, liên tục 2 lần tấn công địch ở xa và gây hiệu quả độc dịch lan rộng.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Ngũ Độc Kỳ Kinh: Tâm pháp cao cấp Ngũ Độc, tăng năng lực bản thân cực đại.

kynangmonphai_vodang

  • Sâm La Độc Hải: Kỹ năng Ngũ Độc, khi đệ tử Ngũ Độc đánh trúng mục tiêu, có tỷ lệ gây thêm sát thương Độc (tính theo tấn công), mỗi giây 1 lần.

kynangmonphai_vodang