TUYỆT HỌC

Giới thiệu tổng quan môn phái Ngũ Độc

Giới thiệu

Ngũ hành: Mộc

Ngũ Độc giáo là môn phái thần bí và tà ác có nguồn gốc từ người Miêu, sinh sống nơi vùng đất hoang tàn, hiểm trở, nhiều rắn độc và mãnh thú.

Võ lâm không ai không lo sợ ám khí bí truyền cùng các tinh diệu của Đường Môn cũng như tài dụng độc của Ngũ Độc giáo.

ngudoc

Lịch sử hình thành

Để bảo vệ dân tộc mình, tộc trưởng người Miêu đã sáng lập ra một giáo đồ chuyên dùng độc với tên gọi Ngũ Độc. Nguyên tắc của Ngũ Độc Giáo là “Lợi ích quyết định bạn thù”, có lợi mới làm, căn bản là không quản bất kể chuyện thị phi chính tà nào, ai phải tội với Ngũ Độc Giáo, người đó sẽ chết không toàn thây.

Ngũ Độc giáo nổi tiếng với khả năng dụng độc cũng như các võ công có liên quan đến độc dược. Ngũ độc (hay con gọi là ngũ tiên) gồm: rắn, nhện, rết, bọ cạp, rùa. Do đó lợi thế của Ngũ Độc giáo không nằm ở sức mạnh thể chất mà nằm ở nghệ thuật ám sát.

ngudoc

Ngũ Độc giáo có tín ngưỡng riêng biệt, xung đột với các môn phái khác. Giáo phái không thuận hòa, trong ngoài nghi kỵ lẫn nhau, ai cũng cố luyện ra loại độc dược tinh vi nhất. Họ lấy thuốc độc làm thứ vũ khí lợi hại để trước bảo vệ mình, sau tấn công kẻ khác. Vô hình chung, điều này đã đẩy kỹ năng dụng độc của phái này ngày càng tinh vi.