TUYỆT HỌC

Chiêu thức võ công Ngũ Độc Chưởng Pháp

Ngũ Độc Chưởng Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Âm Phong Thực Cốt, Đoạn Cân Hủ Cốt, Vạn Cổ Phệ Tâm, Hình Tiêu Cốt Lập.

Chiêu Thức

  • Âm Phong Thực Cốt: Chưởng pháp mạnh nhất Ngũ Độc, tấn công mục tiêu 2 lần, gây sát thương và sát thương độc cho địch trong khu vực, đồng thời kèm tỷ lệ Suy Yếu và Thọ Thương.

kynangmonphai_vodang

  • Đoạn Cân Hủ Cốt: Độc dược bí mật Ngũ Độc, giảm Kháng tất cả của địch ở gần điểm mục tiêu, kéo dài thời gian trúng độc, duy trì một khoảng thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Vạn Cổ Phệ Tâm: Độc dược chí mạng Ngũ Độc, khiến kẻ địch xung quanh bị nhiễm độc, chịu sát thương độc.

kynangmonphai_vodang

  • Hình Tiêu Cốt Lập: Tấn công 6 lần liên tục mục tiêu, gây sát thương và sát thương độc cho tất cả địch ở khu mục tiêu.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Ngũ Độc Kỳ Kinh: Tâm pháp cao cấp Ngũ Độc, tăng năng lực bản thân cực đại.

kynangmonphai_vodang

  • Sâm La Độc Hải: Kỹ năng Ngũ Độc, khi đệ tử Ngũ Độc đánh trúng mục tiêu, có tỷ lệ gây thêm sát thương Độc (tính theo tấn công), mỗi giây 1 lần.

kynangmonphai_vodang