TUYỆT HỌC

Khám phá tuyệt kỹ Nga Mi Chưởng Pháp

Nga Mi Chưởng Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật như Phong Sương Toái Ảnh, Băng Vũ Tạc Tinh, Tứ Tượng Đồng Quy, Từ Hàng Phổ Độ.

Chiêu Thức

  • Phong Sương Toái Ảnh: Chưởng pháp mạnh nhất của Nga Mi, gây sát thương cho tất cả địch trong khu vực và kèm tỷ lệ làm chậm, thọ thương. Đồng thời phóng 3 Băng Tinh tấn công địch.

kynangmonphai_vodang

  • Băng Vũ Lạc Tinh:Nga My Đại Thừa chưởng pháp tấn công địch ở cự ly xa.

kynangmonphai_vodang

  • Tứ Tượng Đồng Quy: Võ công tăng bậc Nga Mi, gây sát thương cho địch trong khu vực thi triển bốn nhũ băng ra xung quanh, kẻ địch chạm phải sẽ bị làm chậm, duy trì một thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Từ Hàng Phổ Độ: Kỳ thuật Nga Mi, hồi liên tục sinh lực cho bản thân và tất cả đồng đội xung quanh.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Mộng Điệp: Nga Mi độc môn tâm pháp, tăng tốc độ hồi phục sinh lực và nội lực của bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Phật Pháp Vô Biên: nội công cao cấp Nga Mi, tăng sức mạnh của bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Bế Nguyệt Phất Trần: Trận pháp Nga Mi, tăng nhiều loại năng lực chiến đấu của bản thân và đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Ngọc Tuyền Tâm Kinh: Võ học Nga Mi, khiến đệ tử Nga Mi khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt hiệu quả Ngọc Tuyền Tâm Kinh, khiến bản thân và đồng đội ở gần tăng hồi phục sinh lực, duy trì một khoảng thời gian ngắn, hiệu quả này trong khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang

  • Ba La Tâm Kinh: Tâm pháp tuyệt đỉnh Nga Mi, giúp đệ tử Nga Mi tấn công chính xác kẻ địch có tỉ lệ hồi phục sinh lực bản thân (hiệu quả liên quan tấn công), hiệu quả này trong một khoảng thời gian chỉ kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang