TUYỆT HỌC

Khám phá hệ phái Hoa Sơn Kiếm Tông

Hoa Sơn Kiếm Tông bao gồm các chiêu thức nổi bật: Kim Nhạn Hoành Không, Độc Cô Cửu Kiếm, Thiên Thân Đảo Huyền, Ảo Nhãn Vân Yên và Kiếm Tông Tổng Quyết.

Chiêu Thức

  • Kim Nhạn Hoành Không: Chiêu thức mạnh nhất của Hoa Sơn Kiếm Tông, phóng kiếm khí về phía trước, có xác suất gây làm chậm, có xác suất hóa giải chiêu thức tấn công thường và kỹ năng Đại Thừa của địch.

kynangmonphai_vodang

  • Độc Cô Cửu Kiếm: Chiêu kiếm Đại Thừa của Hoa Sơn Kiếm Tông, dung hợp bí thuật Độc Cô Cửu Kiếm, phóng 9 thanh kiếm lớn vào mục tiêu, uy lực cực lớn và triệt tiêu nội lực của đối phương.

kynangmonphai_vodang

  • Thiên Thân Đảo Huyền: Tuyệt học của Hoa Sơn Kiếm Tông, tạo thành một bức tường kiếm khí ở vị trí mục tiêu, địch chạm vào sẽ chịu sát thương, đồng thời có thể hóa giải chiêu thức tấn công thường và kỹ năng Đại Thừa của địch.

kynangmonphai_vodang

  • Ảo Nhãn Vân Yên: Võ học trấn phái của Hoa Sơn, có thể bước đi trên sóng nước, giúp tăng sức chiến đấu của đệ tử Hoa Sơn trong thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Kiếm Tông Tổng Quyết: Chiêu thức này giúp tăng kỹ xảo Hoa Sơn Kiếm Tông.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Dưỡng Ngô Kiến Pháp: Tổng hợp võ học Hoa Sơn Kiếm Tông, giúp tăng vĩnh viễn sức tấn công.

kynangmonphai_vodang

  • Hy Di Kiếm Pháp: Kiếm pháp do Hi Di Tiên Sinh sáng tạo ra, giúp tăng mạnh uy lực chiêu kiếm.

kynangmonphai_vodang

  • Long Nhiễu Thân: Trận pháp của phái Hoa Sơn, giúp tăng nội lực tối đa cho đồng đội.

kynangmonphai_vodang

  • Tử Hà Kiếm Khí: Tuyệt học của phái Hoa Sơn, dù trong nghịch cảnh vẫn tìm được lối thoát. Khi đệ tử Hoa Sơn còn dưới 25% sinh lực, có xác suất kích hoạt hiệu quả hồi sinh lực.

kynangmonphai_vodang

  • Hạo Nhiên Chính Khí: Di kỹ của phái Hoa Sơn, dù lọt giữa vòng vây vẫn có thể qua lại như bay, địch xung quanh càng đông, bản thân tăng đỡ đòn càng nhiều.

kynangmonphai_vodang