TUYỆT HỌC

Tìm hiểu chiêu thức hệ phái Hoa Sơn Khí Tông

Hoa Sơn Khí Tông bao gồm các chiêu thức nổi bật: Phách Thạch Phá Ngọc, Thần Quang Toàn Nhiễu, Ma Vân Kiếm Khí, Ảo Nhãn Vân Yên và Khí Tông Tổng Quyết.

Chiêu Thức

  • Phách Thạch Phá Ngọc: Chiêu thức mạnh nhất của Hoa Sơn Khí Tông, liên tục tung chưởng về phía trước, có xác suất gây làm chậm.

kynangmonphai_vodang

  • Thần Quang Toàn Nhiễu: Chiêu thức Đại Thừa của Hoa Sơn Khí Tông. Bản thân hồi ngay nhiều sinh lực, kích nổ khí trường xung quanh, gây sát thương rộng và làm chậm. Khi trúng địch sẽ gây thiêu đốt nội lực. Cần tốn 30% nội lực tối đa.

kynangmonphai_vodang

  • Ma Vân Kiếm Khí: Tuyệt học của Hoa Sơn Khí Tông, tạo thành khí trường bao bọc quanh mình, giúp tăng sức chiến đấu, dùng kỹ năng này sẽ tốn 30% nội lực tối đa của bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Ảo Nhãn Vân Yên: Võ học trấn phái của Hoa Sơn, có thể bước đi trên sóng nước, giúp tăng sức chiến đấu của đệ tử Hoa Sơn trong thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

  • Khí Tông Tổng Quyết: Chiêu thức này giúp tăng kỹ xảo Hoa Sơn Khí Tông.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Khí Chấn Sơn Hà: Tâm pháp cao nhất của Hoa Sơn Khí Tông, nội lực càng cao, uy lực của kiếm khí càng lớn.

kynangmonphai_vodang

  • Hải Nạp Bách Xuyên: Tuyệt học Hoa Sơn Khí Tông, có thể chuyển hóa sát thương thành nội lực.

kynangmonphai_vodang

  • Long Nhiễu Thân: Trận pháp của phái Hoa Sơn, giúp tăng nội lực tối đa cho đồng đội.

kynangmonphai_vodang

  • Tử Hà Kiếm Khí: Tuyệt học của phái Hoa Sơn, dù trong nghịch cảnh vẫn tìm được lối thoát. Khi đệ tử Hoa Sơn còn dưới 25% sinh lực, có xác suất kích hoạt hiệu quả hồi sinh lực.

kynangmonphai_vodang

  • Hạo Nhiên Chính Khí: Di kỹ của phái Hoa Sơn, dù lọt giữa vòng vây vẫn có thể qua lại như bay, địch xung quanh càng đông, bản thân tăng đỡ đòn càng nhiều.

kynangmonphai_vodang