TUYỆT HỌC

Tìm hiểu chiêu thức hệ phái Đường Môn Nỏ Tiễn

Đường Môn Tụ Tiễn bao gồm các chiêu thức nổi bật: Thiết Liên Tứ Sát, Bạo Vũ Lê Hoa, Tịch Lịch Loạn Hoàn Kích, Mê Ảnh Tung.

Chiêu Thức

  • Thiết Liên Tứ Sát: Nỏ Tiễn mạnh nhất Đường Môn, bắn ra 1 cơ quan, cơ quan gây ra 3 lần sát thương trực tiếp và sát thương độc cho điểm mục tiêu, đồng thời có tỷ lệ thọ thương và suy yếu, trong 2 lần sát thương sau, mỗi lần còn thi triển thêm 8 phi tiêu, gây sát thương trực tiếp và sát thương độc cho kẻ địch trúng mục tiêu.

kynangmonphai_vodang

  • Bạo Vũ Lê Hoa: Thi triển 4 cơ quan Bạo Vũ Lê Hoa tấn công địch, uy lực lớn nhưng không còn gây thọ thương và suy yếu nữa.

kynangmonphai_vodang

  • Tịch Lịch Loạn Hoàn Kích: Cạm bẫy Đường Môn, thiết lập 4 bẫy xung quanh, kẻ địch giẫm phải sẽ kích hoạt, gây sát thương ra xung quanh và khiến địch thọ thương. Chiêu thức này có thể nạp năng lượng thi triển 2 lần liên tục.

kynangmonphai_vodang

  • Mê Ảnh Tung: Tuyệt học Đường Môn, di hình hoán ảnh, luyện tập giúp giảm thời gian chờ.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Mạn Thiên Hoa Vũ: Kỳ Kỹ Đường Môn, tăng sức tấn công.

kynangmonphai_vodang

  • Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh: Tuyệt học Đường Môn, diệt địch trong nháy mắt. Tăng thuộc tính bản thân, khi trúng địch có tỉ lệ gây mất sinh lực trong thời gian ngắn, 10 giây 1 lần.

kynangmonphai_vodang

  • Tâm Nhãn: Tâm pháp trấn phái Đường Môn, tăng tấn công cực đại.

kynangmonphai_vodang

  • Tôi Độc Thuật: Đường Môn trận pháp, tăng tỉ lệ Chí Mạng của đồng đội trong pháp trận.

kynangmonphai_vodang

  • Hấp Tinh Trận: Kỹ năng Đường Môn, khi sinh lực ít hơn 25%, có tỉ lệ kích hoạt hiệu quả Hấp Tinh Trận, tăng thuộc tính phòng thủ đỡ đòn.

kynangmonphai_vodang