TUYỆT HỌC

Khám phá hệ thống chiêu thức Đường Môn Phi Tiêu

Đường Môn Phi Đao bao gồm các chiêu thức nổi bật: Cửu Cung Phi Tinh, Ném Càn Khôn, Tịch Lịch Loạn Hoàn Kích, Mê Ảnh Tung.

Chiêu Thức

  • Cửu Cung Phi Tinh: Phi tiêu mạnh nhất Đường Môn, thi triển 5 Kim Tiền Tiêu liên tục gây sát thương cho địch trên đường đi và kèm ty lệ Suy Yếu.

kynangmonphai_vodang

  • Ném Càn Khôn: Thi triển 5 phi tiêu cùng lúc ra khu vực hình quạt phía trước, gây sát thương cho địch trên đường đi.

kynangmonphai_vodang

  • Tịch Lịch Loạn Hoàn Kích: Cạm bẫy Đường Môn, thiết lập 4 bẫy xung quanh, kẻ địch giẫm phải sẽ kích hoạt, gây sát thương ra xung quanh và khiến địch thọ thương. Chiêu thức này có thể nạp năng lượng thi triển 2 lần liên tục.

kynangmonphai_vodang

  • Mê Ảnh Tung: Tuyệt học Đường Môn, di hình hoán ảnh, luyện tập giúp giảm thời gian chờ.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Mạn Thiên Hoa Vũ: Kỳ Kỹ Đường Môn, tăng sức tấn công.

kynangmonphai_vodang

  • Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh: Tuyệt học Đường Môn, diệt địch trong nháy mắt. Tăng thuộc tính bản thân, khi trúng địch có tỉ lệ gây mất sinh lực trong thời gian ngắn, 10 giây 1 lần.

kynangmonphai_vodang

  • Tâm Nhãn: Tâm pháp trấn phái Đường Môn, tăng tấn công cực đại.

kynangmonphai_vodang

  • Tôi Độc Thuật: Đường Môn trận pháp, tăng tỉ lệ Chí Mạng của đồng đội trong pháp trận.

kynangmonphai_vodang

  • Hấp Tinh Trận: Kỹ năng Đường Môn, khi sinh lực ít hơn 25%, có tỉ lệ kích hoạt hiệu quả Hấp Tinh Trận, tăng thuộc tính phòng thủ đỡ đòn.

kynangmonphai_vodang