TUYỆT HỌC

Tuyệt kỹ võ học Côn Lôn Đao Pháp

Côn Lôn Đao Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật: Ngạo Tuyết Tiêu Phong, Khí Tâm Phù, Thanh Phong Phù, Cửu Thiên Cương Phong.

Chiêu Thức

  • Ngạo Tuyết Tiêu Phong: Đao pháp mạnh nhất Côn Lôn, triệu hồi cuồng phong gây sát thương cho địch phía trước, kèm tỷ lệ thọ thương và choáng, khi gây sát thương kích hoạt đất nổ gây thêm sát thương.

conlonkiemphap

  • Khí Tâm Phù: Võ công bậc cao của Côn Lôn, gây sát thương và có tỷ lệ kèm choáng cho tất cả địch ở gần.

conlonkiemphap

  • Thanh Phong Phù: Tâm pháp tăng bậc Côn Lôn, dùng xong trong một khoảng thời gian sẽ tăng tấn công và di chuyển cực đại.

conlonkiemphap

  • Cửu Thiên Cương Phong: Thi triển 4 lốc xoáy đến kẻ địch ở phía trước, khi gây sát thương còn kích hoạt đất nổ gây thêm sát thương.

conlonkiemphap

Tâm Pháp

  • Thiên Thanh Địa Trọc: Tâm pháp Côn Lôn, tăng khả năng tấn công.

kynangmonphai_vodang

  • Sương Ngạo Côn Lôn: Võ công trấn phái Côn Lôn, tăng lực sát thương của võ công.

kynangmonphai_vodang

  • Nhất Khí Tam Thanh: Trận pháp Côn Lôn, tăng phòng ngự của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Lưỡng Nghi Chân Khí: Tuyệt học Côn Lôn, Lưỡng Nghi Chân Khí phụ thể, khi sinh lực đệ tử Côn Lôn ít hơn 25% có 50% tỉ lệ kích hoạt Lưỡng Nghi Chân Khí, giúp giảm sát thương cuối phải chịu và tăng tốc di chuyển, hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • Thiên Canh Khí Kình: Kỹ năng Côn Lôn, giúp đệ tử Côn Lôn khi tấn công chính xác mục tiêu có tỷ lệ kích hoạt hiệu quả Thiên Canh Khí Kình, bỏ qua kháng Thổ của kẻ địch, duy trì thời gian ngắn. Hiệu quả này trong giai đoạn thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang