TUYỆT HỌC

Tìm hiểu hệ thống chiêu thức Côn Lôn Kiếm

Côn Lôn Kiếm Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật: Lôi Động Cửu Thiên, Khí Tâm Phù, Thiên Tế Tấn Lôi, Lôi Động Càn Khôn.

Chiêu Thức

  • Lôi Động Cửu Thiên: Kiếm pháp mạnh nhất Côn Lôn, triệu hồi 5 lôi điện tiêu diệt địch ở vị trí ngẫu nhiên trong khu vực mục tiêu và có tỷ lệ kèm Choáng.

conlonkiemphap

  • Khí Tâm Phù: Võ công bậc cao Côn Lôn, gây sát thương và có tỷ lệ kèm choáng cho tất cả địch ở gần.

conlonkiemphap

  • Thiên Tế Tấn Lôi: Phóng sét về phía trước, giảm di chuyển và kháng tất cả của địch bị tấn công, duy trì một thời gian ngắn.

conlonkiemphap

  • Lôi Động Càn Khôn: Kiếm xuất thiên địa, lôi chấn càn khôn, ở khu vực mục tiêu triệu hồi sấm sét tấn công kẻ địch trong khu vực 12 lần.

conlonkiemphap

Tâm Pháp

  • Thiên Thanh Địa Trọc: Tâm pháp Côn Lôn, tăng khả năng tấn công.

kynangmonphai_vodang

  • Sương Ngạo Côn Lôn: Võ công trấn phái Côn Lôn, tăng lực sát thương của võ công.

kynangmonphai_vodang

  • Nhất Khí Tam Thanh: Trận pháp Côn Lôn, tăng phòng ngự của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Lưỡng Nghi Chân Khí: Tuyệt học Côn Lôn, Lưỡng Nghi Chân Khí phụ thể, khi sinh lực đệ tử Côn Lôn ít hơn 25% có 50% tỉ lệ kích hoạt Lưỡng Nghi Chân Khí, giúp giảm sát thương cuối phải chịu và tăng tốc di chuyển, hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • Thiên Canh Khí Kình: Kỹ năng Côn Lôn, giúp đệ tử Côn Lôn khi tấn công chính xác mục tiêu có tỷ lệ kích hoạt hiệu quả Thiên Canh Khí Kình, bỏ qua kháng Thổ của kẻ địch, duy trì thời gian ngắn. Hiệu quả này trong giai đoạn thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang