TUYỆT HỌC

Tìm hiểu chiêu thức hệ phái Cái Bang Bổng Pháp

Cái Bang Bổng Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật: Thiên Hạ Vô Cẩu, Bổng Huỳnh Lược Địa, Bổng Đả Ác Cẩu, Tiêu Diêu Công

Chiêu Thức

  • Thiên Hạ Vô Cẩu: Chiêu mạnh nhất Côn Pháp Cái Bang, ảo hóa 3 Ảnh Côn đuổi theo địch kèm theo tỷ lệ thiêu đốt và thọ thương.

kynangmonphai_vodang

  • Bổng Huỳnh Lược Địa: Liên tục ảo hóa 9 Ảnh Côn theo địch.

kynangmonphai_vodang

  • Bổng Đả Ác Cẩu: Chiêu thức bậc cao của Đả Cẩu Bổng Pháp, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh.

kynangmonphai_vodang

  • Tiêu Diêu Công: Tâm pháp Cái Bang, dùng xong tăng tấn công trong thời gian ngắn.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Trơn Bóng: Tâm pháp Cái Bang, tăng phòng ngự bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Túy Điệp Cuồng Vũ: Bí kíp Cái Bang, mượn rượu tẩy kinh mạch, tăng năng lực bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Đả Cẩu Trận: Trận pháp Cái Bang, tăng né tránh của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Hỗn Thiên Khí Công: Tuyệt học Cái Bang, giúp để tử Cái Bang khi tấn công chính xác mục tiêu có tỉ lệ thiêu đốt kẻ địch, duy trì trong thời gian ngắn, hiệu quả này chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

kynangmonphai_vodang

  • Ô Y Tuyết: Cái Bang di kyxm, dùng sẽ chấn nhiếp quần tà, tăng khả năng phòng thủ.

kynangmonphai_vodang