Kích nổ khí trường, gây sát thương phạm vi lớn và hiệu quả Định Thân.

Tạo khí trường bao bọc bản thân, giúp tăng sức chiến đấu.

Di chuyển thần tốc như sóng nước, tăng sức chiến đấu trong thời gian ngắn.

Liên tục tung chưởng về phía trước, có xác suất gây Làm Chậm.

Phóng 9 thanh kiếm lớn tấn công mục tiêu, uy lực cực lớn.

Tạo bức tường kiếm khí, địch chạm vào sẽ chịu sát thương.

Di chuyển thần tốc như sóng nước, tăng sức chiến đấu trong thời gian ngắn.

Phóng kiếm khí về phía trước, có xác suất gây Làm Chậm, hóa giải chiêu thức phe địch.