Được trải nghiệm sớm những tính năng mới.

Được đóng góp ý kiến phát triển sản phẩm.

Được ưu tiên trong các chương trình dành cho khách hàng thân thiết.

Thời gian đăng ký: 07/06 - 12/06

Thời gian thử nghiệm: 15/06 - 21/06

Theo danh sách đăng ký, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên đại hiệp được quyền tham gia máy chủ thử nghiệm.

Bản thử nghiệm chỉ áp dụng cho hệ điều hành Android.

Lưu ý: Không thể cài đặt bản thử nghiệm và bản chính thức trên cùng thiết bị. Thư mời tham gia sẽ gửi đến Email đã đăng ký của đại hiệp.