TIN TỨC

Tìm hiểu hệ thống Thái Cực Bát Quái

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Vũ trụ võ lâm phát triển không ngừng, vạn vật biến đổi muôn hình vạn trạng nhưng vẫn đảm bảo quy luật ngũ hành, thái cực.Đặc biệt, từ ngày 24/11/2022, hệ thống Thái Cực Bát Quái sẽ chính thức xuất hiện, hứa hẹn tạo nên cơn sốt chưa từng có trong cộng đồng cao thủ giang hồ.

Thông tin chung

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 24/11/2022.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Lv 140 trở lên.
 • Đại hiệp có thể mở giao diện Bát Quái thông qua biểu tượng Bát Quái trong hành trang nhân vật.

Quẻ Thưởng Mỗi Ngày

 • Mỗi ngày người chơi có thể gieo quẻ 1 lần.
 • Khi gieo quẻ sẽ nhận được quẻ ngẫu nhiên 1 trong 64 quẻ với thuộc tính hỗ trợ hữu ích.
 • Thời gian thuộc tính hỗ trợ kéo dài 22 giờ kể từ thời điểm gieo quẻ.

Rút Đá Bát Quái

 • Để tạo Đá Bát Quái, người chơi cần các loại nguyên liệu gồm Trang Bị 6 Dòng bậc 7 trở lên, Bát Quái Nguyên Thạch và Ngũ Giác Thạch. Mỗi loại có nguồn gốc và chức năng như sau:
Hình ảnhMô tả

 • Vật phẩm: Đá Bát Quái - Hào Thạch
 • Phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam, Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi rút từ trang bị hoặc từ Nhiệm Vụ Sư Môn
 • Chức năng: Kích hoạt hệ thống Bát Quái
 • Hào Thạch (lam trở lên) có thể giao dịch hoặc bày bán Ngân Phiếu.

 • Vật phẩm: Đá Bát Quái - Cực Thạch
 • Phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam, Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi rút từ trang bị hoặc từ Nhiệm Vụ Sư Môn
 • Chức năng: Kích hoạt hệ thống Lưỡng Cực
 • Vật phẩm: Bát Quái Nguyên Thạch
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá 30 Ngân Phiếu
 • Chức năng: Nguyên liệu để rút Đá Bát Quái
 • Vật phẩm: Ngũ Giác Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các hoạt động Truy Nã Sát Thủ, Vượt Ải, Kiếm Chủng hoặc Anh Hùng Tháp.
 • Chức năng: Nguyên liệu để rút Đá Bát Quái
 • Sau khi có đủ nguyên liệu, người chơi chọn trang bị muốn rút Đá Bát Quái và chọn dòng Bát Quái.
 • Quá trình rút sẽ có tỷ lệ thành công và thất bại nhất định và theo công thức như sau:
Nguyên liệu rútThành phẩm

1 Trang Bị 6 dòng (bậc 7 trở lên)

1 Bát Quái Nguyên Thạch

1 Ngũ Giác Thạch

1 Hào Thạch (Âm / Dương)

hoặc

1 Cực Thạch (Âm / Dương)

 • Trang bị sử dụng phải từ bậc 7 trở lên và có 6 dòng thuộc tính.
 • Bậc của trang bị sẽ quyết định:
  • Bậc của Hào Thạch hoặc Cực Thạch nhận được.
  • Trang bị bậc lẻ khi rút có tỷ lệ nhận Dương Hào Thạch hoặc Dương Cực Thạch.
  • Trang bị bậc chẵn khi rút có tỷ lệ nhận Âm Hào Thạch hoặc Âm Cực Thạch.

 • Hào Thạch nhận được sẽ kế thừa ngẫu nhiên 1 dòng thuộc tính bất kỳ trong 6 dòng thuộc tính của trang bị nguyên liệu và có phẩm chất Lam, Tím, Cam, Vàng ngẫu nhiên.
 • Hào Thạch (lam trở lên) có thể giao dịch hoặc bày bán Ngân Phiếu.
 • Cực Thạch nhận được sẽ kế thừa ngẫu nhiên 3 dòng thuộc tính bất kỳ trong 6 dòng thuộc tính của trang bị nguyên liệu và có phẩm chất Lam, Tím, Cam, Vàng ngẫu nhiên.
 • Nếu quá trình rút thất bại sẽ nhận được Hộp Thái Cực Hoàn Trả có bậc tương ứng với cấp nhân vật, sử dụng nhận thưởng ngẫu nhiên.

Hệ thống Bát Quái

 • Nguyên liệu sử dụng:
Hình ảnhMô tả

 • Vật phẩm: Đá Bát Quái - Hào Thạch
 • Phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam, Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi rút từ trang bị hoặc Nhiệm Vụ Sư Môn
 • Chức năng: Kích hoạt hệ thống Bát Quái
 • Vật phẩm: Tứ Tượng Thạch
 • Nguồn gốc:
  • Anh Hùng Tháp: Bậc theo cấp nhân vật.
  • Các hoạt động tổ đội: Bậc theo bậc của máy chủ.
 • Chức năng: Kích hoạt hệ thống Bát Quái
 • Hệ thống Bát Quái gồm 8 quẻ: Càn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài.
 • Mỗi quẻ được khảm 3 Hào thạch, quy định Âm/Dương tùy theo vị trí khảm và loại quẻ.
  • Dương Hào Thạch thể hiện dưới dạng 1 gạch liền.
  • Âm Hào Thạch thể hiện dưới dạng 2 gạch đứt.
 • Chỉ được khảm Hào Thạch có bậc nhỏ hơn hoặc bằng với bậc của nhân vật.

 • Hào Thạch có cùng loại thuộc tính (không phân biệt Âm/Dương) được khảm tối đa 3 viên vào quẻ vị bất kỳ.
 • 3 Hào Thạch cùng bậc, cùng phẩm chất có thể ghép lên phẩm chất cao hơn (trừ Hào Thạch phẩm chất Lục).

 • Mỗi quẻ vị có bộ 4 thuộc tính khác nhau. Kích hoạt thuộc tính bộ cần khảm đủ 3 Hào Thạch, trong đó mỗi dòng thuộc tính bộ cần khảm Hào Thạch có phẩm chất như sau để kích hoạt:
Thuộc tính 1Ít nhất 1 Hào Thạch Lam
Thuộc tính 2Ít nhất 1 Hào Thạch Tím
Thuộc tính 3Ít nhất 1 Hào Thạch Cam
Thuộc tính 4Ít nhất 1 Hào Thạch Vàng
 • Bậc của quẻ vị có thể tăng bằng cách sử dụng Tứ Tượng Thạch bậc bằng hoặc cao hơn.
 • Tăng bậc quẻ vị sẽ giúp tăng chỉ số thuộc tính bộ.

 • Thuộc tính mới: Kiên Cường
  • Khi tính điểm sát thương, điểm Kiên Cường của hai bên có thể giúp giảm sát thương đã gây ra.
  • Khi điểm Kiên Cường của bên bị tấn công cao hơn bên tấn công thì sát thương sẽ giảm xuống ít nhất 5%, nhưng không vượt quá 15%.
  • Khi điểm Kiên Cường của bên bị tấn công thấp hơn bên tấn công thì giá trị này không có tác dụng.

Hệ thống Lưỡng Cực

 • Nguyên liệu sử dụng:
Hình ảnhMô tả

 • Vật phẩm: Đá Bát Quái - Cực Thạch
 • Phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam, Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi rút từ trang bị hoặc từ Nhiệm Vụ Sư Môn
 • Chức năng: Kích hoạt hệ thống Lưỡng Cực
 • Chỉ được khảm Cực Thạch có bậc nhỏ hơn hoặc bằng với bậc của nhân vật.

Hệ thống Lưỡng Nghi

 • Nguyên liệu sử dụng:
Hình ảnhMô tả

 • Vật phẩm: Đá Hỗn Độn
 • Nguồn gốc: Tách từ Hào Thạch hoặc Cực Thạch hoặc từ Nhiệm Vụ Sư Môn.
 • Chức năng: Kích hoạt hệ thống Lưỡng Nghi
 • Sử dụng Hỗn Độn Dương hoặc Hỗn Độn Âm để cường hóa Lưỡng Nghi.
 • Cường hóa Lưỡng Nghi sẽ giúp tăng thuộc tính Bát Quái.

Ghép Cực Thạch

 • Cần sử dụng 3 Cực Thạch cùng bậc, cùng phẩm chất để ghép.
 • Sau khi ghép, Cực Thạch ở ô chính sẽ được nâng cấp phẩm chất, kế thừa loại thuộc tính như ban đầu và sở hữu thêm 1 - 2 dòng thuộc tính kiên cố.
 • Cực Thạch có phẩm chất Lục không thể ghép lên phẩm chất cao hơn.