TIN TỨC

Khám phá hệ thống Bối Sức

Quý đại hiệp võ lâm thân mến

Khi giới hạn cấp máy chủ đạt đến Tông Sư sẽ mở hệ thống trang bị Bối Sức hoàn toàn mới, tượng trưng cho sức mạnh tổng hợp. Bối Sức giúp tăng năng lực cơ bản, điểm Binh Giáp, thuộc tính hiếm nhược hóa ngũ hành, tang sát thương cuối...

Giới thiệu Bối Sức

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 28/09/2022.
 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp từ Tông Sư 1 trở lên
 • Cách nhận: Đối thoại với NPC Chủ Tiệm Phục Sức tại Tương Dương để nhận Bối Sức.

 • Thuộc tính trang bị Bối Sức:
  • Sát thương cuối
  • Tấn công
  • Sinh lực tối đa
  • Cường hóa ngũ hành
  • Thời gian bất lợi ngũ hành tăng
  • Kháng tất cả
 • Ngoại trang Bối Sức sẽ thay đổi theo từng cấp.

 • Các loại nguyên liệu liên quan:
  • Ngọc Trúc: Nhận từ đấu giá tính năng liên server Công Thành Chiến, Boss Hoàng Kim và đấu giá tính năng Chén Rượu Tụ Nghĩa, Chiến Long Động, Viêm Đế.
  • Thiên Tàm Ti: Nhận ở Hành Cước Thương Nhân-Hỗ Thị Tà Lang ở thành chính và Kiếm Chủng. Có thể giao dịch cá nhân/bày bán ngân phiếu.
  • Thiên Vấn Thạch: Nhận được từ Võ Lâm Liên Đấu.

 • NPC Hành Cước Thương Nhân - Hỗ Thị Tà Lang:
  • Xuất hiện lúc 10:00, 12:00, 18:00 và 20:00 mỗi ngày, mỗi lần 20 phút. Tọa độ xuất hiện ngẫu nhiên trong các thành chính. Trong mỗi lần xuất hiện sẽ bán một số loại đạo cụ với số lượng ngẫu nhiên nhưng chắc chắn có Thiên Tàm Ti.
  • Mỗi 5 phút sau khi xuất hiện hoặc bán được 10 đạo cụ bất kỳ, NPC sẽ chuyển vị trí. Không giới hạn số lượng mua, một người chơi có thể mua toàn bộ, mỗi ngày bán trung bình khoảng 80 cái Thiên Tàm Ti.

Tăng bậc Bối Sức

 • Để tăng bậc Bối Sức sẽ cần thỏa yêu cầu về điểm Binh Giáp và số lượng nguyên liệu Ngọc Trúc, Thiên Tàm Ti có trong hành trang.
 • Sử dụng Ngọc Trúc và Thiên Tàm Ti để tăng bậc Bối Sức.

Khảm Bối Sức

 • Cơ chế tương tự khảm Văn Cương.
 • Thiên Vấn Thạch gồm 8 loại:
  • Thiên Vấn Thạch-Công (ngũ hành).
  • Thiên Vấn Thạch-Xuyên (ngũ hành).
  • Thiên Vấn Thạch-Kháng Tính (ngũ hành).
  • Thiên Vấn Thạch-Mệnh.
  • Thiên Vấn Thạch-Thiểm.
  • Thiên Vấn Thạch-Hội.
  • Thiên Vấn Thạch-Thương.
  • Thiên Vấn Thạch-Công.

 • 2 Thiên Vấn Thạch giống nhau có thể ghép thành 1 Thiên Vấn Thạch cao cấp hơn.
 • Thiên Vấn Thạch có thể thu hồi để nhận lại Bạc.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.