TIN TỨC

Hệ thống Bạn Đồng Hành - Gia tăng sức mạnh

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Từ phiên bản Quang Minh Thánh Hỏa, giang hồ võ lâm sẽ thú vị và sôi động nhiều màu sắc hơn với hệ thống Đồng Hành đặc biệt. Ngoài việc được vui đùa, chăm sóc Đồng Hành mỗi ngày, đại hiệp còn nhận được các hiệu quả hỗ trợ cực mạnh và hữu ích.

Thông tin chung

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 01/06/2023.
 • Điều kiện: Nhân vật Lv160 trở lên tại các máy chủ đã mở giới hạn Lv179.

Cách sở hữu Đồng Hành

Trứng Đồng Hành:

 • Người chơi có thể nhận Trứng Đồng Hành thông qua:
  • Mở Rương Công Thành Chiến.
  • Tàng Bảo Đồ
  • Long Mạch Đồ.
  • Cuốc Thần Nông.
  • Tầm Long Điểm Huyệt.
  • Nhặt quả Chiến Long Động.
 • Trứng nhận được sẽ có bậc tương ứng với máy chủ hiện tại.
 • Trứng Đồng Hành không thể xếp chồng, không thể giao dịch, không thể thu hồi.

Các loại Trứng Đồng Hành:

 • Trứng Bí Mật: Ấp ra loại Đồng Hành ngẫu nhiên, có bậc tương ứng với bậc của trứng.

Ấp trứng nhận Đồng Hành:

 • Mỗi nhân vật ban đầu sẽ sở hữu 1 ô ấp trứng.
 • Có thể tiêu thêm KNB, Ngân Phiếu để mở thêm ô ấp trứng.

 • Thời gian ấp trứng là 72 giờ/trứng.
 • Người chơi sử dụng Noãn Thạch sẽ giúp rút ngắn thời gian ấp trứng, mỗi cái giảm 2 giờ. Tối đa có thể sử dụng 24 cái (giảm tối đa 48 giờ) cho 1 lần ấp trứng.

 • Sau khi ấp trứng xong sẽ nhận được Đồng Hành cấp 1 – 0 sao với ngẫu nhiên loại Đồng Hành, phẩm chất, thuộc tính và kỹ năng.
 • Tính chất của Đồng Hành:
  • Không thể xếp chồng
  • Có thể giao dịch Đồng Hành chưa sử dụng/nâng cấp (nhân vật phải có Thẻ Tháng).
  • Có thể thả Đồng Hành để nhận lại Bạc, Nguyệt Hoa, Thái Ngọc và Mệnh Hồn (các vật phẩm dùng nâng cấp Đồng Hành)

Đạo cụ giảm thời gian ấp trứng

 • Quà Ấp Đồng Hành Ưu Đãi:
  • Chức năng: Dùng nhận 1 Trứng Bí Mật, 32 Noãn Thạch-Tinh, 2 Vé Ấp Nở.
  • Giá bán tại Kỳ Trân Các - Giới Hạn Tuần: 78 Ngân Phiếu (giới hạn mua 10 lần/tuần).
 • Noãn Thạch - Tinh:
  • Chức năng: Dùng để tăng tốc ấp Trứng Đồng Hành. Mỗi Noãn Thạch-Tinh giảm 1 giờ ấp trứng, tối đa sử dụng 16 lần/trứng.
  • Giá bán tại Kỳ Trân Các: 5 Ngân Phiếu (không giới hạn mua).
  • Giá bán tại Thương Nhân Đồng Hành: 180 Điểm Kỳ Duyên (không giới hạn mua).
 • Vé Ấp Nở:
  • Chức năng: Khi thời gian ấp trứng còn dưới 8 giờ có thể dùng, hoàn thành ngay lập tức giai đoạn ấp Trứng Đồng Hành.
  • Giá bán tại Kỳ Trân Các: 100 Ngân Phiếu (không giới hạn mua).
  • Giá bán tại Thương Nhân Đồng Hành: 3.600 Điểm Kỳ Duyên (không giới hạn mua).

Phẩm chất & thuộc tính Đồng Hành

 • Đồng Hành sau khi ấp trứng nở ra sẽ có phẩm chất Lam/Tím/Cam ngẫu nhiên.
 • Phẩm chất Đồng Hành càng cao, thuộc tính thêm và số kỹ năng hỗ trợ của Đồng Hành càng nhiều.
Phẩm chấtSố kỹ năngSố dòng thuộc tính thêm
Lam12
Tím24
Cam36

Nâng cấp Đồng Hành

Tăng cấp:

 • Tiêu hao Nguyệt Hoa để tăng cấp Đồng Hành.
 • Cấp Đồng Hành tối đa là Lv100.
 • Mỗi lần tăng cấp thì mỗi dòng thuộc tính thêm có tỷ lệ tăng 1 cấp, tối đa là Lv100.

Đột phá Đồng Hành - Tăng cấp sao:

 • Tiêu hao Thái Ngọc để đột phá Đồng Hành.
 • Cấp sao cho mỗi Đồng Hành tối đa là 10 sao.
 • Mỗi lần đột phá thì mỗi dòng kỹ năng có tỷ lệ tăng 1 cấp, tối đa là Lv10.

Tăng cấp thuộc tính & kỹ năng:

 • Khi tăng cấp, đột phá Đồng Hành thất bại, người chơi có thể tiêu hao thêm Mệnh Hồn cùng bậc để tăng bù cho phần tăng cấp thất bại.

 • Đồng Hành sở hữu cấp thuộc tính thêm tối đa và cấp kỹ năng tối đa sẽ nhận thêm hiệu quả “Tích Cốc” - độ ăn no tăng đến mức tối đa ngay lập tức và không bao giờ bị giảm độ ăn no.

Thả Đồng Hành & nhận Mệnh Hồn:

 • Thả Đồng Hành sẽ nhận số lượng Bạc nhất định. Tùy vào cấp và cấp sao của Đồng Hành sẽ hoàn trả Nguyệt Hoa, Thái Ngọc và Mệnh Hồn.
 • Thả Đồng Hành bậc cao sẽ hoàn trả thêm Mệnh Hồn.
 • Mệnh Hồn còn dư có thể thu hồi để nhận Điểm Kỳ Duyên (Điểm Kỳ Duyên có thể dùng để mua các vật phẩm tại Thương Nhân Đồng Hành ở Tương Dương).

Đồng Hành xuất chiến

 • Trứng đang ấp và Đồng Hành đều có thể thiết lập xuất chiến (theo sau).
 • Tối đa được trang bị 2 Đồng Hành và xuất chiến 1 trứng hoặc 1 Đồng Hành đang trang bị.
 • Đồng Hành xuất chiến sẽ theo sau nhân vật khi di chuyển.
 • Đồng Hành đang xuất chiến có thể cung cấp hiệu quả 100% thuộc tính.
 • Nếu 2 Đồng Hành đang trang bị có thuộc tính cùng loại sẽ phát huy hiệu quả của tổng điểm thuộc tính đó.
 • Nếu 2 Đồng Hành đang trang bị có kỹ năng cùng loại sẽ phát huy hiệu quả của cấp cao hơn.
 • Người chơi có thể tùy chọn ẩn/hiện Đồng Hành của người chơi khác.
 • Lưu ý: Trong hoạt động Loạn Chiến Cửu Châu, Đồng Hành không thể xuất chiến và không tăng hiệu quả thuộc tính cho nhân vật.

Chăm sóc Đồng Hành

 • Đồng Hành cần được cho ăn no nê mới phát huy được hiệu quả hỗ trợ cao nhất.
 • Độ ăn no ban đầu của mỗi loại Đồng Hành đều là 100%. Khi độ ăn no đạt trên 80% thì không thể cho ăn thêm.
 • Khi độ ăn no dưới 20%, thuộc tính của Đồng Hành chỉ phát huy hiệu quả 20% và Đồng Hành không thể xuất chiến (chỉ có thể trang bị).
 • Sử dụng Bánh Bao Thịt Thơm Ngon để tăng độ ăn no cho Đồng Hành.

 • Tùy phẩm chất của Đồng Hành mà độ ăn no yêu cầu sẽ khác nhau:
Phẩm chấtĐộ ăn no
Lam144
Tím288
Cam432
 • Ngoài ra, có thể sử dụng Hóa Hình Đơn để tháo ngoại quan Đồng Hành đã sở hữu.
 • Sử dụng ngoại quan đã tháo để thay đổi ngoại quan cho Đồng Hành bất kỳ mà người chơi mong muốn. Khi đó Đồng Hành được chọn sẽ tự động được đổi tên và ngoại quan giống với ngoại quan vừa tháo.

Thi Đấu Đồng Hành

Thời gian thi đấu:

 • Từ 04:00 Thứ Hai mỗi tuần sẽ mở 1 kỳ thi đấu Đồng Hành và tổng kết thưởng của kỳ trước đó.
 • Phần thưởng sẽ trao qua Thư cho nhân vật.

Quy tắc thi đấu:

 • Người chơi tham gia bình chọn cho Đồng Hành, gồm bình chọn ngẫu nhiên và trợ lực hảo hữu.
 • Thi đấu ngẫu nhiên: Hệ thống ngẫu nhiên hiển thị 2 Đồng Hành của người chơi chưa đạt tối đa lượt thích. Mỗi nhân vật được phép bình chọn tối đa 5 lần/ngày.
 • Trợ lực hảo hữu: người chơi có thể bình chọn cho Đồng Hành tại giao diện danh sách thành viên Bang/hảo hữu. Mỗi nhân vật được phép bình chọn tối đa 5 lần/ngày.
 • Người chơi có thể mời người chơi khác trợ lực cho Đồng Hành của bản thân.
 • Đối với mỗi lượt bình chọn ngẫu nhiên, người chơi nhận được ngẫu nhiên từ 5 đến 15 Điểm Kỳ Duyên.
 • Đối với mỗi lượt trợ lực hảo hữu, người chơi nhận được ngẫu nhiên từ 15 đến 25 Điểm Kỳ Duyên
 • Mỗi người chơi có thể nhận tối đa 30 lượt thích. Trong đó 1 lượt thích từ hảo hữu sẽ tương ứng với 30 điểm nổi tiếng và 1 lượt thích ngẫu nhiên sẽ tương ứng với 10 điểm nổi tiếng.

Thưởng xếp hạng:

 • Hạng 1, hạng 2-10, hạng 11-50 (xếp hạng theo độ nổi tiếng) của mỗi kỳ sẽ nhận thưởng Danh Hiệu mới có hiệu ứng đặc biệt.
 • Khi các Đồng Hành có lượt thích bằng nhau thì Đồng Hành đạt Top sớm hơn sẽ nhận xếp hạng và phần thưởng cao hơn.

Tương tác với Đồng Hành

 • Khi nhấp vào Đồng Hành sẽ hiện ảnh đại diện của Đồng Hành (tương tự nhấp vào xem thông tin nhân vật), nhấp vào sẽ hiển thị giao diện tương tác, người chơi có thể chọn: xoa đầu, đánh yêu, khen ngợi và cho ăn.
 • Nếu độ ăn no của Đồng Hành dưới 80% sẽ có thể cho ăn bằng cách tiêu hao Bánh Bao Thịt Thơm Ngon.
 • Đồng Hành với ngoại quan khác nhau sẽ có sự phản ứng lại khi tương tác khác nhau.