TIN TỨC

22/12: Điều chỉnh kỹ năng một số môn phái

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Tiếp tục tạo thêm nhiều trải nghiệm mới lạ giúp quá trình phiêu bạt của quý đại hiệp trở nên thú vị hơn, chiêu thức một số môn phái sẽ có sự điều chỉnh cập nhật từ ngày 22/12/2022 như thông tin bên dưới, quý đại hiệp hãy cùng theo dõi:

Dương Môn

 • Dương Môn Cung:
  • Lưu Vân Tiễn: Tăng phạm vi sát thương.
  • Ảo Thần Quyết: Tăng thời gian chờ.
  • Bá Vương Tường Phượng: Tăng tỷ lệ kích hoạt và thời gian duy trì.
 • Dương Môn Thương:
  • Bôn Lang Thương: Tăng tụ lực đánh mạnh về trước.
  • Ngự Mã Quyết: Giảm đỡ đòn, giảm tốc độ di chuyển.
  • Bích Nguyệt Phi Tinh: Giảm sát thương Hộ Thuẫn, tăng giãn cách kích hoạt.

Cái Bang

 • Cái Bang Bổng:
  • Thiên Hạ Vô Cẩu: Tăng hiệu quả sát thương, tăng tốc độ bay chiêu thức và kéo dài khoảng cách tấn công.
  • Bổng Huýnh Lực Địa: Tăng hiệu quả sát thương, tăng tốc độ bay chiêu thức và kéo dài khoảng cách tấn công.
  • Bổng Đả Ác Cẩu: Tăng tốc độ bay chiêu thức
 • Cái Bang Chưởng:
  • Phi Long Tại Thiên: Tăng hiệu quả sát thương, tăng tỷ lệ thiêu đốt, tăng tỷ lệ thọ thương.
  • Kháng Long Hữu Hối: Chiêu thức có thể xuyên địch, tăng đạo chưởng khí, tăng tốc độ xuất chiêu.
  • Thời Thừa Lục Long: Tăng thiêu đốt

Thiên Nhẫn Thương

 • Nhiếp Hồn Loạn Tâm: Tăng chính xác, tăng giảm kháng tất cả của địch

Võ Đang

 • Chân Võ Thất Tiệt: Tăng hồi nội lực, giảm thời gian kích hoạt, khi bị tấn công sẽ kích hoạt.