TIN TỨC

Sự kiện Đoạt Báu trở lai, nhanh tay tranh đoạt

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Hòa mình vào không khí sôi động của mùa lễ hội, sự kiện Đoạt Báu sẽ lần nữa tái ngộ quần hùng, mang theo nhiều phần thưởng hấp dẫn, hãy nhanh tay tham gia ngay.


Thời Gian Diễn Ra

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 07/09 đến 03:59 ngày 14/09/2023.

Cách chơi

 • Hệ thống Đoạt Báu lần này gồm 14 tầng, mỗi tầng có 10 rương.
 • Mỗi tầng gồm 1 rương chứa phần thưởng đặc biệt và 9 rương chứa phần thưởng thường. Đại hiệp dùng Chìa Khóa Đồng/Bạc/Vàng để mở rương, mở trúng rương đặc biệt, đại hiệp được nhận thưởng hết các rương còn lại chưa mở của tầng đó và di chuyển đến tầng tiếp theo với giá trị thưởng cao hơn.

 • Có 1 trong 2 cách để mở được tầng tiếp theo:
  • Mở trúng rương đặc biệt hoặc mở hết 10 rương của tầng trước đó.
  • Có thể tiêu 50 Ngân Phiếu/tầng để bỏ qua tầng bất kì như mong muốn và chấp nhận không mở rương (không nhận thưởng) từ tầng đó.
  • Lưu ý: Nếu chọn bỏ qua bất kì tầng nào, đại hiệp sẽ không được ghi danh vào bảng xếp hạng sự kiện.
 • Cần thu thập chìa khóa để mở rương:
Loại Chìa KhóaCách nhận
Chìa Khóa Đồng
 • Nhận được từ Rương Năng Động, hoạt động Bang hội hoặc mua tại giao diện sự kiện với giá 10 KNB (chỉ được dùng chìa khóa được sinh ra trong thời gian diễn ra sự kiện).
Chìa Khóa Bạc - Nhỏ
 • Tốn 1 Chìa Khóa Đồng và 100 KNB.
Chìa Khóa Bạc - Vừa
 • Tốn 1 Chìa Khóa Đồng và 200 KNB.
Chìa Khóa Bạc - Lớn
 • Tốn 1 Chìa Khóa Đồng và 500 KNB.
Chìa Khóa Vàng - Nhỏ
 • Tốn 1 Chìa Khóa Đồng và 80 Ngân Phiếu.
Chìa Khóa Vàng - Vừa
 • Tốn 1 Chìa Khóa Đồng và 100 Ngân Phiếu.
Chìa Khóa Vàng - Lớn
 • Tốn 1 Chìa Khóa Đồng và 150 Ngân Phiếu.
 • Loại chìa khóa áp dụng cho mỗi tầng sẽ khác nhau như sau:
TầngLoại Chìa Khóa để mở rương
Tầng 1 - 2Chìa Khóa Đồng
Tầng 3 - 4Chìa Khóa Bạc - Nhỏ
Tầng 5 - 6Chìa Khóa Bạc - Vừa
Tầng 7 - 8Chìa Khóa Bạc - Lớn
Tầng 9 - 10Chìa Khóa Vàng - Nhỏ
Tầng 11 - 12Chìa Khóa Vàng - Vừa
Tầng 13 - 14Chìa Khóa Vàng - Lớn
 • Được nhận tối đa 20 Chìa Khóa Đồng/ngày đối với Rương Năng Động và hoạt động Bang hội. Được mua tối đa 10 Chìa Khóa Đồng/ngày tại giao diện sự kiện.
 • Các loại Chìa Khóa có thể xếp chồng, không thể giao dịch. Sau khi sự kiện kết thúc, hệ thống tự động đổi với giá 1 Bạc.

Phần thưởng

 • Mỗi lần mở rương sẽ nhận phần thưởng khác nhau. Khi mở trúng rương đặc biệt thì được nhận hết các phần thưởng còn lại.
 • Chi tiết phần thưởng vui lòng xem tại giao diện trong game.
 • Đại hiệp đua top mở rương ở từng server sẽ được nhận thêm thưởng
Bảng xếp hạngTiêu chíMô tảPhần thưởng
Mở rương nhanh nhấtTop 10 mở được hết các rương ở 14 tầng trong thời gian sớm nhất
 • Tính thời gian từ lúc mở sự kiện cho đến lúc mở hết rương của tầng 14.
 • Xếp hạng dựa trên tổng thời gian hoàn thành 14 tầng từ lúc bắt đầu sự kiện.
 • 1 Danh hiệu Đoạt Báu May Mắn (14 ngày)
 • 1 Dị Hành Châu - Vấy Bụi
Mở tầng ngắn nhấtTop 10 mở được nhiều tầng nhất trong thời gian ngắn nhất
 • Tính thời gian từ lúc mở rương đầu tiên của tầng cho đến lúc mở được rương đặc biệt của tầng đó.
 • Xếp hạng dựa trên tổng thời gian của tất cả các tầng đã hoàn thành (thứ tự theo số tầng nhiều nhất rồi đến thời gian hoàn thành).
 • Danh hiệu Đoạt Báu Kỳ Thủ (14 ngày)
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần

 • Lưu ý: Nếu chọn bỏ qua bất kì tầng nào, đại hiệp sẽ không được ghi danh vào bảng xếp hạng sự kiện.
Phần Thưởng Tầng 1
8000 Bạc 
10000 Bạc 
15000 Bạc 
1 Thiên Sơn Ngọc Lộ
3 Huyền Tinh 
6 Huyền Tinh 
9 Huyền Tinh 
5 Huyền Thiết
1 Nguyệt Thạch
100 KNB
Phần Thưởng Tầng 2
8000 Bạc 
10000 Bạc 
15000 Bạc
1 Thiên Sơn Ngọc Lộ
3 Huyền Tinh 
6 Huyền Tinh 
9 Huyền Tinh 
5 Huyền Thiết
1 Nguyệt Thạch
1 Bổ Thiên Thạch
Phần Thưởng Tầng 3
66666 Bạc 
68688 Bạc 
30 Huyền Tinh 
40 Huyền Tinh 
10 Huyền Thiết
15 Huyển Thiết
1 Bổ Thiên Thạch
3 Lĩnh Ngộ Đơn
3 Nguyệt Thạch
2 Dị Hành Châu Mã Cụ-Vấy Bụi
Phần Thưởng Tầng 4
66666 Bạc 
68688 Bạc 
30 Huyền Tinh 
40 Huyền Tinh 
10 Huyền Thiết
15 Huyển Thiết
1 Bổ Thiên Thạch
3 Lĩnh Ngộ Đơn
3 Nguyệt Thạch
1 Dị Hành Châu-Vấy Bụi
Phần Thưởng Tầng 5
88888 Bạc 
50 Huyền Tinh
10 Huyền Thiết
10 Nguyệt Thạch
5 Mã Uy Châu
1 Tầm Bảo Mật Giám
3 Bổ Thiên Thạch
10 Sách Tĩnh Tâm 
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị-Hoàng Kim
1 Bùa Trùng Chế Trang Bị-Thiên Tứ
Phần Thưởng Tầng 6
88888 Bạc 
50 Huyền Tinh 
10 Huyền Thiết
10 Nguyệt Thạch
5 Mã Uy Châu
1 Tầm Bảo Mật Giám
3 Bổ Thiên Thạch
10 Sách Tĩnh Tâm 
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị-Hoàng Kim
1 Rương Phi Phong (14 ngày)
Phần Thưởng Tầng 7
100 Huyền Tinh 
30 Huyền Thiết
20 Nguyệt Thạch
100 Đá Hóa Ngọc
10 Bổ Thiên Thạch
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị - Hoàng Kim
10 Thiên Tứ Thạch - Mới
4 Tầm Bảo Mật Giám
1 Bùa Trùng Chế Trang Bị-Thiên Tứ
1 Hộp Nguyên Liệu Bối Sức (14 ngày)
Phần Thưởng Tầng 8
100 Huyền Tinh 
30 Huyền Thiết
20 Nguyệt Thạch
100 Đá Hóa Ngọc
10 Bổ Thiên Thạch
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị - Hoàng Kim
10 Thiên Tứ Thạch - Mới
4 Tầm Bảo Mật Giám
1 Bùa Trùng Chế Trang Bị-Thiên Tứ
2 Mảnh Bí Kíp - Thần
Phần Thưởng Tầng 9
60 Huyền Tinh 
10 Huyền Thiết
5 Nguyệt Thạch
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị - Hoàng Kim
2 Thê Phụng Chùy
2 Bổ Thiên Thạch
2 Tầm Bảo Mật Giám
3 Túi Hộ Mạch Đơn-Nhỏ
1 Khí Hồn 5
1 Rương Phi Phong (14 ngày)
Phần Thưởng Tầng 10
60 Huyền Tinh 
10 Huyền Thiết
5 Nguyệt Thạch
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị - Hoàng Kim
2 Thê Phụng Chùy
2 Bổ Thiên Thạch
2 Tầm Bảo Mật Giám
3 Túi Hộ Mạch Đơn-Nhỏ
1 Khí Hồn 5
2 Cẩm Nang Yếu Quyết-Thần
Phần Thưởng Tầng 11
80 Huyền Tinh 
15 Huyền Thiết
10 Nguyệt Thạch
1 Khí Hồn 7
2 Thê Phụng Chùy
30 Đá Hóa Ngọc
2 Tầm Bảo Mật Giám
10 Thiên Tứ Thạch - Mới
1 Quà Trang Sức Sát Tinh (theo bậc server)
1 Mảnh Bí Kíp-Thần
Phần Thưởng Tầng 12
80 Huyền Tinh 
15 Huyền Thiết
10 Nguyệt Thạch
1 Khí Hồn 7
2 Thê Phụng Chùy
2 Bổ Thiên Thạch
30 Đá Hóa Ngọc
10 Thiên Tứ Thạch - Mới
1 Quà Trang Sức Sát Tinh (theo bậc server)
1 Rương Chọn Hộp Thiên Tứ Đồ Phổ
Phần Thưởng Tầng 13
100 Huyền Tinh 
20 Huyền Thiết
10 Nguyệt Thạch
3 Hồn Thạch 5
2 Bổ Thiên Thạch
20 Đá Hóa Ngọc
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị-Hoàng Kim
10 Thiên Tứ Thạch - Mới
1 Quà Phòng Cụ Sát Tinh (theo bậc server)
1 Mảnh Bí Kíp-Thần
Phần Thưởng Tầng 14
100 Huyền Tinh 
20 Huyền Thiết
10 Nguyệt Thạch
3 Hồn Thạch 5
2 Bổ Thiên Thạch
20 Đá Hóa Ngọc
2 Bùa Trùng Chế Trang Bị-Hoàng Kim
10 Thiên Tứ Thạch - Mới
1 Quà Phòng Cụ Sát Tinh (theo bậc server)
5 Khí Hồn Lv7

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ tốt nhất.