Game danh cho nguoi tren 18 tuoi

-

homepage fanpage Trailer
 • Đang cập nhật

  Minh Giáo Song Đao theo hướng Ngoại Công, hệ Mộc. Sở trường sử dụng đao pháp tấn công mạnh mẽ, sát thương lớn lên kẻ địch kèm nhiều hiệu quả khống chế uy lực.

 • Đang cập nhật

  Minh Giáo Đơn Đao theo hướng Nội Công, hệ Mộc. Sở trường dùng trận pháp, phân thân biến ảo và Thánh Hỏa Lệnh tấn công khiến kẻ địch chịu sát thương, độc sát và nhiều hiệu ứng khó chịu.

 • Đang cập nhật

  Minh Giáo Song Đao theo hướng Ngoại Công, hệ Mộc. Sở trường sử dụng đao pháp tấn công mạnh mẽ, sát thương lớn lên kẻ địch kèm nhiều hiệu quả khống chế uy lực.

 • Đang cập nhật

  Minh Giáo Đơn Đao theo hướng Nội Công, hệ Mộc. Sở trường dùng trận pháp, phân thân biến ảo và Thánh Hỏa Lệnh tấn công khiến kẻ địch chịu sát thương, độc sát và nhiều hiệu ứng khó chịu.