TIN TỨC

Cập nhật mới về cách chế tạo trang bị Thiên Tứ

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Hành trình chinh phục giang hồ, đại hiệp sẽ có cơ may nhận được các loại đồ phổ quý hiếm, ghi lại những công thức chế tạo nên trang bị Thiên Tứ huyền thoại. Theo đó, đại hiệp có thể chế tạo cho mình các loại binh khí, trang bị tối thượng, dễ dàng đương đầu trước những thử thách, vang danh khắp võ lâm.


Cập nhật mới

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì ngày 18/08/2022.
 • Nội dung cập nhật:
  • Đồ Phổ Thiên Tứ: Sẽ có bậc tương ứng với bậc của máy chủ hiện tại.
  • Thiên Tứ Thạch: Người chơi khi nhấp vào Thiên Tứ Thạch bất kỳ sẽ hiển thị nút Đổi để đổi sang Thiên Tứ Thạch mới.
  • Túi Thiên Tứ Thạch các loại: Người chơi đổi ra Thiên Tứ Thạch bất kỳ, sau đó chọn Thiên Tứ Thạch và chọn nút Đổi để đổi sang Thiên Tứ Thạch mới.

  • Điều chỉnh giá bán Cuốc Thần Nông với giá mới là 150 KNB.
  • Tách trang bị Thiên Tứ sẽ nhận được Thiên Tứ Thạch, Bổ Thiên Thạch và Bạc.
  • Và một số cập nhật về nguyên liệu, công thức như bên dưới.

Giới thiệu

 • Trang bị Thiên Tứ là một bậc cao cấp hơn của trang bị Hoàng Kim.
 • Tương tự với trang bị Hoàng Kim, trang bị Thiên Tứ có 3 tính năng: chế tạo, đúc lại và tách.
 • Trang bị Thiên Tứ không rơi ngẫu nhiên từ quái, mà từ tính năng chế tạo trang bị Thiên Tứ, chỉ có trang bị Hoàng Kim mới có thể tăng cấp thành trang bị Thiên Tứ. Sau khi chế tạo, loại thuộc tính trang bị Thiên Tứ sẽ kế thừa từ 6 thuộc tính của trang bị phôi và ngẫu nhiên trong các phẩm chất Cam, Vàng, Đỏ.
 • Trang bị Thiên Tứ có thể đúc lại: Trang bị kế thừa thuộc tính của trang bị phôi, nhận ngẫu nhiên thuộc tính phẩm chất Cam, Vàng, Đỏ.
 • Trang bị Thiên Tứ có thể tách tiện cho việc thu hồi nguyên liệu và chi phí khi thay đổi trang bị.


Chế tạo trang bị Thiên Tứ

 • Nguyên liệu:
 Tăng cấp Thiên Tứ
PhôiTrang bị Hoàng Kim
Nguyên liệuThiên Tứ Thạch + Bạc
Đồ phổĐồ Phổ Thiên Tứ (bậc và vị trí tương ứng)

 • Nguồn nhận nguyên liệu:
Nguyên liệuNguồn nhận
Trang bị Hoàng KimChế tạo trang bị Hoàng Kim
Thiên Tứ ThạchSự kiện
Cuốc Thần Nông
Cửa Hàng
Cửa Hàng Hạn Giờ
Đồ Phổ Thiên TứSự kiện
Cuốc Thần Nông
Đấu Giá Thế Giới
 • Cuốc Thần Nông có thể mua được tại Cửa Hàng với giá 150 KNB. Sử dụng Cuốc Thần Nông tại các khu vực chiến đấu của bản đồ dã ngoại để có cơ hội nhận được Thiên Tứ Thạch và Đồ Phổ Thiên Tứ.

  • Lưu ý: Chỉ được sử dụng Cuốc Thần Nông tối đa 1 lần/ngày.
  • Cơ chế: Tương đồng với chế tạo trang bị Hoàng Kim.
   • Mặc trang bị Hoàng Kim dùng để chế tạo Thiên Tứ lên người nhân vật.
   • Sử dụng đồ phổ Thiên Tứ tương ứng sẽ mở ra giao diện chế tạo.
   • Sở hữu đủ Thiên Tứ Thạch cùng bậc và Bạc để tiến hành chế tạo trang bị Thiên Tứ.

 • Lưu ý:
  • Trang bị Thiên Tứ sau khi chế tạo sẽ chỉ kế thừa loại thuộc tính của trang bị phôi Hoàng Kim.
  • Giá trị thuộc tính sau khi chế tạo sẽ ngẫu nhiên Cam/Vàng/Đỏ.


Đúc lại trang bị Thiên Tứ

 Đúc lại Thiên Tứ
PhôiTrang bị 6 dòng ngẫu nhiên cùng loại, cùng bậc
Nguyên liệuThiên Tứ Thạch + Bạc

 • Cơ chế tương đồng với đúc lại trang bị Hoàng Kim.
 • Trang bị phôi để đúc lại phải là trang bị 6 dòng ngẫu nhiên cùng loại và cùng bậc.
 • Sau khi đúc lại, trang bị Thiên Tứ sẽ kế thừa loại thuộc tính của trang bị phôi. Giá trị thuộc tính sẽ ngẫu nhiên Cam/Vàng/Đỏ.
 • Ngũ Hành của trang bị Thiên Tứ cũng sẽ thay đổi theo trang bị phôi.

Tách trang bị Thiên Tứ

 • Cơ chế tương đồng với tách trang bị Hoàng Kim.
 • Trước khi tách cần tháo trang bị Thiên Tứ xuống.
 • Trang bị Thiên Tứ sau khi tách sẽ mất vĩnh viễn, không thể khôi phục.
 • Tách trang bị Thiên Tứ sẽ nhận lại Thiên Tứ Thạch, Bổ Thiên Thạch và Bạc, không nhận lại trang bị phôi và Đồ Phổ.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.