TIN TỨC

21/09: Điều chỉnh kỹ năng một số môn phái

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Tiếp tục tạo thêm nhiều trải nghiệm mới lạ giúp quá trình phiêu bạt của quý đại hiệp trở nên thú vị hơn, chiêu thức một số môn phái sẽ có sự điều chỉnh cập nhật từ sau bảo trì ngày 21/09/2023 như thông tin bên dưới, quý đại hiệp hãy cùng theo dõi:

Minh Giáo Đơn Đao

 • U Nguyệt Trảm:
  • Tăng sát thương kỹ năng.
 • Vô Lượng Lục Ảnh:
  • Giảm thời gian chờ.

Ngũ Độc Đơn Đao

 • Huyền Âm Trảm:
  • Tăng sát thương kỹ năng.
  • Kéo dài khoảng cách sát thương.
 • U Huyền Phệ Ảnh:
  • Tăng sát thương kỹ năng.
  • Kéo dài khoảng cách sát thương.

Dương Môn Cung

 • Trận Liệu Thuật:
  • Giảm thời gian duy trì hồi trận trị thương.
 • Trận Liệu Thuật - Thần:
  • Giảm hiệu quả hồi phục.

Thiếu Lâm

 • Bất Động Minh Vương: Thêm mới tăng hiệu quả phản đòn.

Cái Bang Bổng

 • Bổng Đả Ác Cẩu: Tăng sát thương kỹ năng.

Thiên Nhẫn Đao

 • Nghiệp Hỏa Phàn Thành: Tăng sát thương kỹ năng.

Nga Mi

 • Từ Hàng Phổ Độ:
  • Giảm hiệu quả phục hồi.
  • Tăng thời gian duy trì.

Hoa Sơn

 • Ảo Nhãn Vân Yên: Tăng tấn công cơ bản

Tiêu Dao Đàn

 • Dương Quang Tam Điệp:
  • Mỗi tầng giảm tốc độ di chuyển sẽ thay thế thành:
   • Tỷ lệ choáng
   • Thời gian choáng
 • Quảng Lăng Tán:
  • Tăng sát thương kỹ năng.

Côn Lôn

 • Lưỡng Nghi Chân Khí:
  • Giảm khoảng cách thời gian kích hoạt
 • Thiên Cang Khí Kình:
  • Tăng sát thương kỹ năng.
 • Lôi Động Cửu Thiên (Côn Lôn Kiếm):
  • Tăng sát thương kỹ năng.

Võ Đang

 • Thái Cực Thần Công: Tăng tấn công cơ bản.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ tốt nhất