Bộc phát xoay thuẫn tấn công kẻ địch, khiến mục tiêu chịu sát thương và hiệu ứng giảm hiệu quả trị liệu.
Trấn phái triệu hồi võ hồn nhập thể, tăng sức chiến đấu và khả năng phòng ngự.
Võ công cao cấp hệ Thuẫn, thi triển thuẫn khí cực mạnh áp đảo kẻ địch.
Bí thuật phòng thủ hệ Thuẫn, tăng mạnh phòng thủ cho đồng đội trong phạm vi.
Bí thuật tấn công hệ Đao, xông nhanh tới vị trí chỉ định và gây sát thương phạm vi kèm hiệu ứng khó chịu.
Trấn phái triệu hồi võ hồn nhập thể, tăng sức chiến đấu và khả năng phòng ngự.
Bộc phát đao khí tấn công kẻ địch phía trước, gây sát thương lớn và hiệu ứng giảm hiệu quả trị liệu.
Võ công hệ Đao cao cấp, thi triển 3 luồng đao khí hình quạt tấn công kẻ địch phía trước.

Loạn đấu trường sinh tồn cân não, chạy bo đỉnh cao, ai ai cũng là kẻ địch nguy hiểm khó đoán. Hãy mưu trí tìm kiếm trang bị, săn Boss đoạt kỳ môn binh khí, đương đầu trước những cao thủ khác để trở thành người sống sót cuối cùng... [Xem chi tiết]

Thời cơ đã điểm, giải đấu tìm kiếm Võ Lâm Minh Chủ - cao thủ mạnh nhất thiên hạ sắp được tổ chức với quy mô rộng khắp các máy chủ. Hãy tập trung tu luyện võ học để sẵn sàng ứng chiến khi có thông tin chính thức từ trang chủ....

Tính năng độc đáo, truy tầm võ học thượng đẳng, khi lĩnh ngộ các loại Bí Kíp sẽ nhận được lượng điểm Chân Khí nhất định. Dùng Chân Khí tích luỹ để nghiên cứu và sáng tạo ra các loại chiêu thức hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, tăng cường công lực cho nhân vật... [Xem chi tiết]

Tính năng độc đáo, truy tầm võ học thượng đẳng, khi lĩnh ngộ các loại Bí Kíp sẽ nhận được lượng điểm Chân Khí nhất định. Dùng Chân Khí tích luỹ để nghiên cứu và sáng tạo ra các loại chiêu thức hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, tăng cường công lực cho nhân vật... [Xem chi tiết]

Tính năng độc đáo, truy tầm võ học thượng đẳng, khi lĩnh ngộ các loại Bí Kíp sẽ nhận được lượng điểm Chân Khí nhất định. Dùng Chân Khí tích luỹ để nghiên cứu và sáng tạo ra các loại chiêu thức hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, tăng cường công lực cho nhân vật... [Xem chi tiết]

Tính năng độc đáo, truy tầm võ học thượng đẳng, khi lĩnh ngộ các loại Bí Kíp sẽ nhận được lượng điểm Chân Khí nhất định. Dùng Chân Khí tích luỹ để nghiên cứu và sáng tạo ra các loại chiêu thức hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, tăng cường công lực cho nhân vật... [Xem chi tiết]

Tính năng độc đáo, truy tầm võ học thượng đẳng, khi lĩnh ngộ các loại Bí Kíp sẽ nhận được lượng điểm Chân Khí nhất định. Dùng Chân Khí tích luỹ để nghiên cứu và sáng tạo ra các loại chiêu thức hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, tăng cường công lực cho nhân vật... [Xem chi tiết]

Tính năng độc đáo, truy tầm võ học thượng đẳng, khi lĩnh ngộ các loại Bí Kíp sẽ nhận được lượng điểm Chân Khí nhất định. Dùng Chân Khí tích luỹ để nghiên cứu và sáng tạo ra các loại chiêu thức hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, tăng cường công lực cho nhân vật... [Xem chi tiết]