Trực tiếp bốc thăm chia cặp đấu Võ Lâm Minh Chủ

Đại hiệp cũng có thể xem trực tiếp bốc thăm tại kênh Fanpage