Fanpage Group

*Thời gian đăng ký hẹn ước từ 20/01/2021Xem chi tiết
Điều khoản sử dụng trò chơi

Đã có 55.672 lượt đăng ký hẹn ước

50K 
Hẹn Ước

100K 
Hẹn Ước

200K 
Hẹn Ước

500K 
Hẹn Ước

1000K 
Hẹn Ước

* Quà Hẹn Ước áp dụng cho tất cả đại hiệp có đăng ký thông tin tại website.
* Quà Đăng Ký Trước Trên Store áp dụng cho tất cả đại hiệp có đăng ký trước trên Google Play.
* Quà Hẹn Uớc và Quà Đăng Ký Trước Trên Store sẽ được trao tại phiên bản chính thức - Open Beta.
* Chỉ trao 1 lần cho nhân vật tham gia đầu tiên của mỗi tài khoản.

Xích Long Câu
(3 Ngày)

Huyền Tinh

Tu Luyện Đơn

Truyền
Công Đơn

Bạch Câu Hoàn (Cao)

1 Tống Kim
Chiêu Thư